nha hang truong hoc benh vien

nha hang truong hoc benh vien (59 sản phẩm)
Thanh nhiệt tủ nấu cơm - 20%
Thanh nhiệt tủ nấu cơm
Thanh nhiệt tủ nấu cơm
300.000 đ 240.000 đ
Bộ Pép đốt tủ nấu cơm gas - 20%
Bộ Pép đốt tủ nấu cơm gas
Bộ Pép đốt tủ nấu cơm gas
2.000.000 đ 1.600.000 đ
Tủ Sấy Bát Inox 2 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam - 1.000.000 VND
Tủ Sấy Bát Inox 2 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
Tủ Sấy Bát Inox 2 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
11.400.000 đ 10.400.000 đ
Tủ Sấy Bát Inox 2 Lớp 2 Cánh Điện Tự Động Việt Nam - 1.000.000 VND
Tủ Sấy Bát Inox 2 Lớp 2 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
Tủ Sấy Bát Inox 2 Lớp 2 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
21.700.000 đ 20.700.000 đ
Tủ Sấy Bát Inox 1 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam - 1.000.000 VND
Tủ Sấy Bát Inox 1 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
Tủ Sấy Bát Inox 1 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
10.100.000 đ 9.100.000 đ
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 60 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt - 1.000.000 VND
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 60 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 60 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
9.300.000 đ 8.300.000 đ
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 50 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt - 1.000.000 VND
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 50 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 50 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
8.500.000 đ 7.500.000 đ
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 80 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt - 1.000.000 VND
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 80 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 80 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
11.200.000 đ 10.200.000 đ
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 90 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt - 1.000.000 VND
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 90 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 90 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
12.400.000 đ 11.400.000 đ
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 100 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt - 1.000.000 VND
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 100 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 100 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
12.500.000 đ 11.500.000 đ
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 120 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt - 1.000.000 VND
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 120 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 120 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
14.200.000 đ 13.200.000 đ
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 150 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt - 1.000.000 VND
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 150 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 150 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
17.500.000 đ 16.500.000 đ
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 40 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt - 1.000.000 VND
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 40 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
Nồi Cháo Điện- Nồi Nấu Đậu 40 Lít Hơi Nước Truyền Nhiệt
7.000.000 đ 6.000.000 đ
Nồi Nấu Cháo Điện 30 lít Vinaki - 900.000 VND
Nồi Nấu Cháo Điện 30 lít Vinaki
Nồi Nấu Cháo Điện 30 lít Vinaki
6.100.000 đ 5.200.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo
13.100.000 đ 12.100.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 10 Khay Việt Nam Nấu 40 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 10 Khay Việt Nam Nấu 40 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 10 Khay Việt Nam Nấu 40 Kg Gạo
14.700.000 đ 13.700.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo
15.300.000 đ 14.300.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 24 Khay Việt Nam Nấu 100 Kg Gạo - 2.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 24 Khay Việt Nam Nấu 100 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 24 Khay Việt Nam Nấu 100 Kg Gạo
27.800.000 đ 25.800.000 đ
Tủ Nấu Cơm 24 Khay kết hợp Gas- Điện bảng điều khiển Việt Nam nấu đến 100 kg gạo - 2.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm 24 Khay kết hợp Gas- Điện bảng điều khiển Việt Nam nấu đến 100 kg gạo
Tủ Nấu Cơm 24 Khay kết hợp Gas- Điện bảng điều khiển Việt Nam nấu đến 100 kg gạo
34.700.000 đ 32.700.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo
14.300.000 đ 13.300.000 đ
Tủ Nấu Cơm 6 Khay Gas Điện Hẹn Giờ Việt Nam - 1.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm 6 Khay Gas Điện Hẹn Giờ Việt Nam
Tủ Nấu Cơm 6 Khay Gas Điện Hẹn Giờ Việt Nam
14.100.000 đ 13.100.000 đ
Tủ Nấu Cơm Ga Điện Tự Động 8 Khay Việt Nam - 1.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Ga Điện Tự Động 8 Khay Việt Nam
Tủ Nấu Cơm Ga Điện Tự Động 8 Khay Việt Nam
Liên hệ
Tủ Nấu Cơm Ga Điện Tự Động 10 Khay Việt Nam - 1.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Ga Điện Tự Động 10 Khay Việt Nam
Tủ Nấu Cơm Ga Điện Tự Động 10 Khay Việt Nam
Liên hệ
Tủ Nấu Cơm 12 Khay Gas Điện Hẹn Giờ VinSun - 1.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm 12 Khay Gas Điện Hẹn Giờ VinSun
Tủ Nấu Cơm 12 Khay Gas Điện Hẹn Giờ VinSun
16.300.000 đ 15.300.000 đ
Tủ Cơm Gas 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo
11.500.000 đ 10.500.000 đ
Tủ Cơm Gas 24 Khay Việt Nam Nấu 100 Kg Gạo - 2.000.000 VND
Tủ Cơm Gas 24 Khay Việt Nam Nấu 100 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas 24 Khay Việt Nam Nấu 100 Kg Gạo
25.500.000 đ 23.500.000 đ
Tủ Cơm Gas 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo
13.600.000 đ 12.600.000 đ
Tủ Cơm Gas 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo
12.400.000 đ 11.400.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện 6 Khay Việt Nam Nấu đến 25Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện 6 Khay Việt Nam Nấu đến 25Kg Gạo
Tủ Nấu Cơm Điện 6 Khay Việt Nam Nấu đến 25Kg Gạo
9.700.000 đ 8.700.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện 10 Khay Nấu Đến 40 Kg Gạo VinSun - 1.500.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện 10 Khay Nấu Đến 40 Kg Gạo VinSun
Tủ Nấu Cơm Điện 10 Khay Nấu Đến 40 Kg Gạo VinSun
12.600.000 đ 11.100.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện 24 Khay Việt Nam nấu đến 100 kg gạo - 2.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện 24 Khay Việt Nam nấu đến 100 kg gạo
Tủ Nấu Cơm Điện 24 Khay Việt Nam nấu đến 100 kg gạo
24.500.000 đ 22.500.000 đ
Tủ Cơm Điện 12 Khay Nấu Đến 50 Kg Gạo VinSun - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Điện 12 Khay Nấu Đến 50 Kg Gạo VinSun
Tủ Cơm Điện 12 Khay Nấu Đến 50 Kg Gạo VinSun
12.300.000 đ 11.300.000 đ
  • THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT...

    Thông Báo- Nghỉ Tết Nguyên đán 2019 các phòng ban Thiết kế- Sản Xuất- Lắp Đặt Thiết Bị Bếp

  • Lắp đặt tủ nấu cơm tại xưởng sản xuất rượu gia truyền Hải Phòng Lắp đặt tủ nấu cơm...

    Cty nhận được cuộc thoại gấp và đề nghị lắp đặt Tủ nấu cơm có hẹn giờ của Hộ sản xuất rượu a Hưng ngày 14/9/2016, ĐC 1079 Nguyễn Văn Linh...

  • Quà tặng dịp lễ mua Nồi phở Nồi Cháo Tủ cơm... Quà tặng dịp lễ mua...

    Quà tặng dịp lễ mua Nồi phở Nồi Cháo Tủ cơm...Công ty tri ấn khách hàng