dung pho bien

dung pho bien (45 sản phẩm)
Thanh nhiệt nồi nấu phở inox
Thanh nhiệt nồi nấu phở inox
150.000 đ
Bộ chỉnh nhiệt Nồi phở Nồi Cháo Tủ cơm
Bộ chỉnh nhiệt Nồi phở Nồi Cháo Tủ cơm
120.000 đ
Thanh nhiệt tủ nấu cơm - 20%
Thanh nhiệt tủ nấu cơm
Thanh nhiệt tủ nấu cơm
300.000 đ 240.000 đ
Gioăng Tủ Nấu Cơm Công Nghiệp - 10%
Gioăng Tủ Nấu Cơm Công Nghiệp
Gioăng Tủ Nấu Cơm Công Nghiệp
500.000 đ 450.000 đ
Tủ Sấy Bát Inox 2 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam - 1.000.000 VND
Tủ Sấy Bát Inox 2 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
Tủ Sấy Bát Inox 2 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
11.400.000 đ 10.400.000 đ
Tủ Sấy Bát Inox 1 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam - 1.000.000 VND
Tủ Sấy Bát Inox 1 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
Tủ Sấy Bát Inox 1 Lớp 1 Cánh Điện Tự Động Việt Nam
10.100.000 đ 9.100.000 đ
Thiết Bị Lọc Rượu 50 Lít
Thiết Bị Lọc Rượu 50 Lít
14.300.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 50 Kg Gạo VinSun
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Ruột Đồng 50 Kg Gạo VinSun
26.400.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 100 Kg Gạo Inox Toàn Bộ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện 100 Kg Gạo Inox Toàn Bộ
31.500.000 đ
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Lõi Đồng Dùng 100 Kg Gạo
Nồi Nấu Rượu Bằng Điện Inox Lõi Đồng Dùng 100 Kg Gạo
52.000.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo
13.100.000 đ 12.100.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 10 Khay Việt Nam Nấu 40 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 10 Khay Việt Nam Nấu 40 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 10 Khay Việt Nam Nấu 40 Kg Gạo
14.700.000 đ 13.700.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo
15.300.000 đ 14.300.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 24 Khay Việt Nam Nấu 100 Kg Gạo - 2.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 24 Khay Việt Nam Nấu 100 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 24 Khay Việt Nam Nấu 100 Kg Gạo
27.800.000 đ 25.800.000 đ
Tủ Nấu Cơm 24 Khay kết hợp Gas- Điện bảng điều khiển Việt Nam nấu đến 100 kg gạo - 2.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm 24 Khay kết hợp Gas- Điện bảng điều khiển Việt Nam nấu đến 100 kg gạo
Tủ Nấu Cơm 24 Khay kết hợp Gas- Điện bảng điều khiển Việt Nam nấu đến 100 kg gạo
34.700.000 đ 32.700.000 đ
Tủ Cơm Gas Điện 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas Điện 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas Điện 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo
14.300.000 đ 13.300.000 đ
Tủ Cơm Gas 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas 6 Khay Việt Nam Nấu 25 Kg Gạo
11.500.000 đ 10.500.000 đ
Tủ Cơm Gas 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas 12 Khay Việt Nam Nấu 50 Kg Gạo
13.600.000 đ 12.600.000 đ
Tủ Cơm Gas 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Gas 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo
Tủ Cơm Gas 8 Khay Việt Nam Nấu 30 Kg Gạo
12.400.000 đ 11.400.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện 6 Khay Việt Nam Nấu đến 25Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện 6 Khay Việt Nam Nấu đến 25Kg Gạo
Tủ Nấu Cơm Điện 6 Khay Việt Nam Nấu đến 25Kg Gạo
9.700.000 đ 8.700.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện 10 Khay Nấu Đến 40 Kg Gạo VinSun - 1.500.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện 10 Khay Nấu Đến 40 Kg Gạo VinSun
Tủ Nấu Cơm Điện 10 Khay Nấu Đến 40 Kg Gạo VinSun
12.600.000 đ 11.100.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện 24 Khay Việt Nam nấu đến 100 kg gạo - 2.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện 24 Khay Việt Nam nấu đến 100 kg gạo
Tủ Nấu Cơm Điện 24 Khay Việt Nam nấu đến 100 kg gạo
24.500.000 đ 22.500.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện 4 Khay Mini VinSun Nấu Đến 8 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện 4 Khay Mini VinSun Nấu Đến 8 Kg Gạo
Tủ Nấu Cơm Điện 4 Khay Mini VinSun Nấu Đến 8 Kg Gạo
6.700.000 đ 5.700.000 đ
Tủ Cơm Điện 12 Khay Nấu Đến 50 Kg Gạo VinSun - 1.000.000 VND
Tủ Cơm Điện 12 Khay Nấu Đến 50 Kg Gạo VinSun
Tủ Cơm Điện 12 Khay Nấu Đến 50 Kg Gạo VinSun
12.300.000 đ 11.300.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện 8 Khay Việt Nam Nấu đến 30 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện 8 Khay Việt Nam Nấu đến 30 Kg Gạo
Tủ Nấu Cơm Điện 8 Khay Việt Nam Nấu đến 30 Kg Gạo
11.400.000 đ 10.400.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện Việt Nam 24 Khay Hẹn Giờ Nấu đến 100 Kg Gạo - 2.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện Việt Nam 24 Khay Hẹn Giờ Nấu đến 100 Kg Gạo
Tủ Nấu Cơm Điện Việt Nam 24 Khay Hẹn Giờ Nấu đến 100 Kg Gạo
25.500.000 đ 23.500.000 đ
Tủ Nấu Cơm Điện 4 Khay Việt Nam Nấu đến 15 Kg Gạo - 1.000.000 VND
Tủ Nấu Cơm Điện 4 Khay Việt Nam Nấu đến 15 Kg Gạo
Tủ Nấu Cơm Điện 4 Khay Việt Nam Nấu đến 15 Kg Gạo
8.500.000 đ 7.500.000 đ
Nồi Phở Điện Inox 70 Lít Việt Nam Bền Đẹp - 500.000 VND
Nồi Phở Điện Inox 70 Lít Việt Nam Bền Đẹp
Nồi Phở Điện Inox 70 Lít Việt Nam Bền Đẹp
6.000.000 đ 5.500.000 đ
Nồi Phở Điện Inox 50 Lít Việt Nam Bền Đẹp - 500.000 VND
Nồi Phở Điện Inox 50 Lít Việt Nam Bền Đẹp
Nồi Phở Điện Inox 50 Lít Việt Nam Bền Đẹp
4.600.000 đ 4.100.000 đ
Nồi Phở Điện Inox 90 Lít Việt Nam Bền Đẹp - 500.000 VND
Nồi Phở Điện Inox 90 Lít Việt Nam Bền Đẹp
Nồi Phở Điện Inox 90 Lít Việt Nam Bền Đẹp
7.600.000 đ 7.100.000 đ
Nồi Phở Điện Inox 120 Lít Bền Đẹp - 900.000 VND
Nồi Phở Điện Inox 120 Lít Bền Đẹp
Nồi Phở Điện Inox 120 Lít Bền Đẹp
9.500.000 đ 8.600.000 đ
Bộ Nồi Inox Nấu Phở Bằng Điện Di Động 20 và 50 Lít VinSun - 1.000.000 VND
Bộ Nồi Inox Nấu Phở Bằng Điện Di Động 20 và 50 Lít VinSun
Bộ Nồi Inox Nấu Phở Bằng Điện Di Động 20 và 50 Lít VinSun
7.400.000 đ 6.400.000 đ
 • THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT...

  Thông Báo- Nghỉ Tết Nguyên đán 2019 các phòng ban Thiết kế- Sản Xuất- Lắp Đặt Thiết Bị Bếp

 • Lắp đặt tủ nấu cơm tại xưởng sản xuất rượu gia truyền Hải Phòng Lắp đặt tủ nấu cơm...

  Cty nhận được cuộc thoại gấp và đề nghị lắp đặt Tủ nấu cơm có hẹn giờ của Hộ sản xuất rượu a Hưng ngày 14/9/2016, ĐC 1079 Nguyễn Văn Linh...

 • Quà tặng dịp lễ mua Nồi phở Nồi Cháo Tủ cơm... Quà tặng dịp lễ mua...

  Quà tặng dịp lễ mua Nồi phở Nồi Cháo Tủ cơm...Công ty tri ấn khách hàng